ĐĂNG KÝ WEB HOSTING
Bảng giá tên miền

Bảng giá hosting

 

Linux Hosting

Linux Hosting

Thông Tin
Cá Nhân
Cá Nhân ++
Bán Chuyên Nghiệp
Bán Chuyên Nghiệp ++
Chuyên Nghiệp
Doanh Nghiệp
TM Điện Tử
Server đặt tại

Nhà cung cấp Server

Dung lượng
300 MB
600 MB
850 MB
1.1 GB
1.5 GB
3 GB
10 GB
Băng thông
5 GB
10 GB
15 GB
20 GB
30 GB
80 GB
150 GB
Email POP3/webmail
10
20
50
70
100
500
1.500
Subdomain
1
2
3
5
10
30
90
PHP5 , GD2
MySQL5
1
2
3
5
7
12
90
Backup
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Chi phí
55.000

75.000

100.000

145.000

175.000

274.000

380.000

Thanh toán
1 Năm
1 Năm
1 Năm
1 Năm
6 tháng
6 tháng
6 tháng
Giá trên chưa gồm VAT 10%

 

 

Windows Hosting

Windows Hosting

Thông Tin
Cá Nhân
Cá Nhân ++
Bán Chuyên Nghiệp
Bán Chuyên Nghiệp ++
Chuyên Nghiệp
Doanh Nghiệp
TM Điện Tử
Server đặt tại
Nhà cung cấp Server
Dung lượng
300 MB
600 MB
850 MB
1.1 GB
1.5 GB
3 GB
10 GB
Băng thông
5 GB
10 GB
15 GB
20 GB
30 GB
80 GB
150 GB
Email POP3/webmail
10
20
50
70
100
500
1.500
Subdomain
1
2
3
5
10
30
90
ASP / ASP.net / PHP
MSSQL 2005/2008
0
0
2
3
4
12
20
MySQL
1
1
2
3
4
12
20
Backup
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Chi phí
55.000

75.000

100.000

140.000

175.000

274.000

380.000

Thanh toán
1 Năm
1 Năm
1 Năm
1 Năm
6 tháng
6 tháng
6 tháng
Giá trên chưa gồm VAT 10%