Bảng giá tên miền

Dịch vụ domain & hosting

Bảng giá tên miền

Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam - Cấp 2

Tên miền Việt Nam - Cấp 2

Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
*.VN
450.000 VNĐ
350.000 VNĐ
600.000 VNĐ / năm
500.000 VNĐ / năm
Tên miền Việt Nam - Cấp 3

Tên miền Việt Nam - Cấp 3

Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
.com.vn | .net.vn | .biz.vn
450.000 VNĐ
350.000 VNĐ
480.000 VNĐ / năm
400.000 VNĐ / năm
.edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .ac.vn
.info.vn | .pro.vn | .health.vn | .int.vn
450.000 VNĐ
200.000 VNĐ
480.000 VNĐ / năm
200.000 VNĐ / năm
.name.vn
450.000 VNĐ
30.000 VNĐ
480.000 VNĐ / năm
30.000 VNĐ / năm


Tên miền Quốc tế - Đăng ký tại Enom

Tên miền Quốc tế - Đăng ký tại Enom

Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
.co.uk
300.000 VNĐ / năm
.info | .us | .biz
300.000 VNĐ / năm
.com | .net | .org | .name
300.000 VNĐ / năm
.eu
323.000 VNĐ / năm
.tel
344.000 VNĐ / năm
.com.co | .net.co | .nom.co
430.000 VNĐ / năm
.mobi | .in
452.000 VNĐ / năm
.de
516.000 VNĐ / năm
.asia
559.000 VNĐ / năm
.pro
559.000 VNĐ / năm
.me
602.000 VNĐ / năm
.bz | .ws | .cc
666.000 VNĐ / năm
.co
753.000 VNĐ / năm
.tw | .com.tw | .net.tw | .org.tw
968.000 VNĐ / năm
.tv
1.075.000 VNĐ / năm
.jp
2.279.000 VNĐ / năm
.xxx
2.494.000 VNĐ / năm


Tên miền Quốc tế - Đăng ký tại Directi

Tên miền Quốc tế - Đăng ký tại Directi

Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
.co.uk
300.000 VNĐ / năm
.org | .info | .us
300.000 VNĐ / năm
.biz | .com | .net
300.000 VNĐ / năm
.name
300.000 VNĐ / năm
.eu
300.000 VNĐ / năm
.asia | .ws
323.000 VNĐ / năm
.tel
344.000 VNĐ / năm
.com.co | .net.co | .nom.co
366.000 VNĐ / năm
.mobi
408.000 VNĐ / năm
.bz | .de
495.000 VNĐ / năm
.me
567.000 VNĐ / năm
.cc
624.000 VNĐ / năm
.tv
688.000 VNĐ / năm
.co
699.000 VNĐ / năm
.xxx
2.494.000 VNĐ / năm