- 01 ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION 4 KÊNH 1080N.

- 04 CAMERA THÂN 1.0 Megapixel SIÊU NÉT.

- 01 Ổ CỨNG HDD 500G LƯU TRỮ XEM LẠI CAMERA.

- 04 BỘ NGUỒN 12V-2A CAMERA.

- 08 JACK BNC CAMERA CAO CẤP.

- MIỄN PHÍ DÂY 10 MÉT, 10K/MÉT TIẾP THEO.

- MIỄN PHÍ TÊN MIỀN NĂM ĐẦU TIÊN

 

( HOẶC DÙNG CÔNG NGHỆ ĐÁM MÂY MÃI MÃI)

- MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT Ở HCM.

 

GIÁ CHỈ VỚI: 5,200,000VNĐ (TRỌN BỘ FULL HD)

Giá: 4.750.000 VNĐ
23% OFF
Giá gốc: 6.200.000 VNĐ
982 Người xem

- 01 ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION 4 KÊNH 1080N.

- 04 CAMERA DOME 1.0 Megapixel SIÊU NÉT.

- 01 Ổ CỨNG HDD 500G LƯU TRỮ XEM LẠI CAMERA.

- 04 BỘ NGUỒN 12V-2A CAMERA.

- 08 JACK BNC CAMERA CAO CẤP.

- MIỄN PHÍ DÂY 10 MÉT, 10K/MÉT TIẾP THEO.

- MIỄN PHÍ TÊN MIỀN NĂM ĐẦU TIÊN

 

( HOẶC DÙNG CÔNG NGHỆ ĐÁM MÂY MÃI MÃI)

- MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT Ở HCM.

 

GIÁ CHỈ VỚI: 5,080,000VNĐ (TRỌN BỘ FULL HD)

Giá: 4.750.000 VNĐ
23% OFF
Giá gốc: 6.200.000 VNĐ
1224 Người xem

- 01 ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION 4 KÊNH 1080N.

- 04 CAMERA THÂN 2.0 Megapixel SIÊU NÉT.

- 01 Ổ CỨNG HDD 500G LƯU TRỮ XEM LẠI CAMERA.

- 04 BỘ NGUỒN 12V-2A CAMERA.

- 08 JACK BNC CAMERA CAO CẤP.

- MIỄN PHÍ DÂY 10 MÉT, 10K/MÉT TIẾP THEO.

- MIỄN PHÍ TÊN MIỀN NĂM ĐẦU TIÊN

( HOẶC DÙNG CÔNG NGHỆ ĐÁM MÂY MÃI MÃI)

- MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT Ở HCM.

GIÁ CHỈ VỚI: 7,040,000VNĐ (TRỌN BỘ FULL HD)

Giá: 6.400.000 VNĐ
25% OFF
Giá gốc: 8.500.000 VNĐ
1962 Người xem

- 01 ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION 4 KÊNH 1080N.

- 01 CAMERA THÂN 1.0 Megapixel SIÊU NÉT.

- 01 Ổ CỨNG HDD 250G LƯU TRỮ XEM LẠI CAMERA.

- 01 BỘ NGUỒN 12V-2A CAMERA.

- 02 JACK BNC CAMERA CAO CẤP.

- MIỄN PHÍ DÂY 10 MÉT, 10K/MÉT TIẾP THEO.

- MIỄN PHÍ TÊN MIỀN NĂM ĐẦU TIÊN

 

( HOẶC DÙNG CÔNG NGHỆ ĐÁM MÂY MÃI MÃI)

- MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT Ở HCM.

 

 

GIÁ CHỈ VỚI: 2.780.000VNĐ (TRỌN BỘ FULL HD)

Giá: 2.499.000 VNĐ
33% OFF
Giá gốc: 3.720.000 VNĐ
1930 Người xem

- 01 ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION 4 KÊNH 1080N.

- 04 CAMERA DOME 2.0 Megapixel SIÊU NÉT.

- 01 Ổ CỨNG HDD 500G LƯU TRỮ XEM LẠI CAMERA.

- 04 BỘ NGUỒN 12V-2A CAMERA.

- 08 JACK BNC CAMERA CAO CẤP.

- MIỄN PHÍ DÂY 10 MÉT, 10K/MÉT TIẾP THEO.

- MIỄN PHÍ TÊN MIỀN NĂM ĐẦU TIÊN

 

( HOẶC DÙNG CÔNG NGHỆ ĐÁM MÂY MÃI MÃI)

- MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT Ở HCM.

 

GIÁ CHỈ VỚI: 6,640,000VNĐ (TRỌN BỘ FULL HD)

Giá: 5.490.000 VNĐ
30% OFF
Giá gốc: 7.800.000 VNĐ
870 Người xem

- 01 ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION 8 KÊNH 1080N.

- 08 CAMERA THÂN 2.0 Megapixel SIÊU NÉT.

- 01 Ổ CỨNG HDD 500G LƯU TRỮ XEM LẠI CAMERA.

- 08 BỘ NGUỒN 12V-2A CAMERA.

- 16 JACK BNC CAMERA CAO CẤP.

- MIỄN PHÍ DÂY 10 MÉT, 10K/MÉT TIẾP THEO.

- MIỄN PHÍ TÊN MIỀN NĂM ĐẦU TIÊN

 

( HOẶC DÙNG CÔNG NGHỆ ĐÁM MÂY MÃI MÃI)

- MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT Ở HCM.

 

 

GIÁ CHỈ VỚI: 12.150.000VNĐ (TRỌN BỘ FULL HD)

 

BH: 12 THÁNG

Giá: 14.900.000 VNĐ
12% OFF
Giá gốc: 16.900.000 VNĐ
1192 Người xem

- 01 ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION 8 KÊNH 1080N.

- 08 CAMERA THÂN 1.0 Megapixel SIÊU NÉT.

- 01 Ổ CỨNG HDD 500G LƯU TRỮ XEM LẠI CAMERA.

- 08 BỘ NGUỒN 12V-2A CAMERA.

- 16 JACK BNC CAMERA CAO CẤP.

- MIỄN PHÍ DÂY 10 MÉT, 10K/MÉT TIẾP THEO.

- MIỄN PHÍ TÊN MIỀN NĂM ĐẦU TIÊN

 

( HOẶC DÙNG CÔNG NGHỆ ĐÁM MÂY MÃI MÃI)

- MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT Ở HCM.

 

 

GIÁ CHỈ VỚI: 10.550.000VNĐ (TRỌN BỘ FULL HD)

 

BH: 12 THÁNG

Giá: 13.500.000 VNĐ
14% OFF
Giá gốc: 15.700.000 VNĐ
766 Người xem

- 01 ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION 4 KÊNH 1080N.

- 01 CAMERA THÂN 2.0 Megapixel SIÊU NÉT.

- 01 Ổ CỨNG HDD 250G LƯU TRỮ XEM LẠI CAMERA.

- 01 BỘ NGUỒN 12V-2A CAMERA.

- 02 JACK BNC CAMERA CAO CẤP.

- MIỄN PHÍ DÂY 10 MÉT, 10K/MÉT TIẾP THEO.

- MIỄN PHÍ TÊN MIỀN NĂM ĐẦU TIÊN

 

( HOẶC DÙNG CÔNG NGHỆ ĐÁM MÂY MÃI MÃI)

- MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT Ở HCM.

 

 

GIÁ CHỈ VỚI: 3.080.000VNĐ (TRỌN BỘ FULL HD)

Giá: 2.650.000 VNĐ
37% OFF
Giá gốc: 4.200.000 VNĐ
874 Người xem

- 01 ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION 16 KÊNH 1080N.

- 16 CAMERA THÂN 2.0 Megapixel SIÊU NÉT.

- 01 Ổ CỨNG HDD 500G LƯU TRỮ XEM LẠI CAMERA.

- 16 BỘ NGUỒN 12V-2A CAMERA.

- 32 JACK BNC CAMERA CAO CẤP.

- MIỄN PHÍ DÂY 10 MÉT, 10K/MÉT TIẾP THEO.

- MIỄN PHÍ TÊN MIỀN NĂM ĐẦU TIÊN

 

( HOẶC DÙNG CÔNG NGHỆ ĐÁM MÂY MÃI MÃI)

- MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT Ở HCM.

 

 

GIÁ CHỈ VỚI: 24.250.000VNĐ (TRỌN BỘ FULL HD)

 

BH: 12 THÁNG

Giá: 32.000.000 VNĐ
18% OFF
Giá gốc: 39.000.000 VNĐ
1061 Người xem