GÓI BASIC
Đào tạo phần mềm gói basic online
GIÁ Đào tạo phần mềm gói basic online
 • Giá
  180.000 VNĐ/
 • Khuyến mãi
  28%
 • Giá gốc
  250.000 VNĐ/

- Đào tạo trức tiếp trên máy tính (remote desktop hoặc teamview)
- Không giới hạn người tham gia đào tạo.
- Tiết kiệm chi phí đào tạo và giảm giá đặt biệt của SOF.
- Một gói chỉ có 1 người đảm nhận đào tạo.


GIÁ HOSTING
 • Hosting Pro 500MB
  110.000 VNĐ/tháng
 • Hosting Pro 1GB
  220.000 VNĐ/tháng
 • Hosting Pro 2GB
  330.000 VNĐ/tháng
 • Hosting Pro 3GB
  440.000 VNĐ/tháng
 • Hosting Pro 5GB
  550.000 VNĐ/tháng
 • Hosting Pro 10GB
  900.000 VNĐ/tháng
 • Không chọn
TÍNH NĂNG THÊM
 • Module phần quyền dưới 20 người dùng
  200.000 VNĐ/tháng
 • Module phần quyền dưới 50 người dùng
  400.000 VNĐ/tháng
 • Module phần quyền dưới 200 người dùng
  990.000 VNĐ/tháng
 • Không chọn
 •  
 • Module mail server-client (người dùng theo module phân quyền)
  300.000 VNĐ/tháng
Thời gian
Đào tạo phần mềm gói basic online

- Đảo tạo trức tiếp trên máy tính thông qua remote desktop hoặc teamviewer. 

- Không giới hạn người tham gia đào tạo.

-Tiết kiệm chi phí đào tạo và giảm giá đặt biệt của SOF.

- Một gói chỉ có 1 người đảm nhận đào tạo.

THÔNG TIN PHẦN MỀM

HỎI THÔNG TIN SẢN PHẨM

 1. (*)
 2. (*)
 3. (*)
DEMO PHẦN MỀM