Vị trí công ty

Xin vui lòng gởi mail/fax cho chúng tôi theo địa chỉ :


CÔNG TY TNHH SOF

+ Văn phòng : 69/9 Đường D9, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

+ Điện thoại: (848) 36.020.139  Fax: (848) 38.498.379

+ Website: www.sof.vn

+Email: info@sof.vn