Hướng dẫn sử dụng phần mềm

CÔNG TY TNHH SOF hỗ trợ hệ thống support online hoàn thiện và trực quan cho người dùng.

Quý khách chỉ với việc đơn giản là bấm vào nút giúp đỡ trong mục thao tác phần mềm. Phẩn trợ giúp sẻ hiển thị thông tin chi tiết về nội dung giúp đỡ và các mục liên quan đến nghiệp vụ hiện tại.