Hướng dẫn mua sản phẩm và dịch vụ trực tuyến

Quý khách vui lòng làm theo các bước sau:

Mua phần mềm:

Bước 1:  Chọn gói sản phẩm phần mềm mục trang chủ hoặc mục phần mềm

Bước 2: Chọn dung lượng hosting mà quý khách muốn sử dụng cùng phần mềm.

Chọn module mở rộng bạn muốn tích hợp vào. Va sau đó bấm vào nút mua để qua bước kế tiếp đơn hàng.

Bước 3:  Nhập thông tin công ty hoặc cá nhân mua phần mềm.

Bước 4:  Xác nhận đơn hàng và hòa thành mua. Chúng tôi sẻ liên hệ với quý khách để tiến hành thủ tục ký hợp đồng và thanh toán.

Thiết kế website:

Bước 1:  Chọn gói thiết kế website mục trang chủ hoặc mục thiết kế website

Bước 2: Chọn dung lượng hosting mà quý khách muốn sử dụng cùng website. Chú ý nếu website có để miễn phí hosting, Quý khách không cần chọn dich vụ hoting.

Bước 3: Chọn module mở rộng bạn muốn tích hợp vào.

Bước 4: Bấm vào nút mua để qua bước kế tiếp đơn hàng.

Bước 5:  Nhập thông tin công ty hoặc cá nhân mua phần mềm.

Bước 6:  Xác nhận đơn hàng và hòa thành mua. Chúng tôi sẻ liên hệ với quý khách để tiến hành thủ tục ký hợp đồng và thanh toán.

Đào tạo:

Bước 1:  Chọn gói đào tạo từ mục trang chủ hoặc dịch vụ khác->đào tạo phần mềm

Bước 2: Quý khách không cần chọn hosting.

Bước 3: Chọn module mở rộng bạn muốn tích hợp vào.

Bước 4: Bấm vào nút mua để qua bước kế tiếp đơn hàng.

Bước 5:  Nhập thông tin công ty hoặc cá nhân mua phần mềm.

Bước 6:  Xác nhận đơn hàng và hòa thành mua. Chúng tôi sẻ liên hệ với quý khách để tiến hành thủ tục ký hợp đồng và thanh toán.

Đăng ký tên miền:

Bước 1: Bâm vào mục Tên miền hoặc Tên miền -> Đăng ký tên miền.

Bước 2: Nhập danh sách tên miền muốn check để mua.

Chú ý: Tên miền chưa gạch ngang là tên miền có thể đăng ký mua.

Bước 3: Nhập thông tin công ty hoặc cá nhân mua phần mềm.

Bước 4: Xác nhận đơn hàng và hòa thành mua. Chúng tôi sẻ liên hệ với quý khách để tiến hành đăng ký và thanh toán.