Bước 1:  Chọn ít nhất 1 loại Tên miền.
  • .vn
  • .com
  • .com.vn
  • .net
  • .net.vn
  • .org
  • .org.vn
  • .info
Bước 2:  Nhập Tên miền (Tối đa 5 Tên miền).

KẾT QUẢ
Thời gian